Olexandra Zakharova. Anton Ovchinnikov. Dariya Dintsova, Elizaveta Kovalchuk, Flora Borovik, Olena Chuchko, Iryna Zapolska, Iryna Melnik, Iryna Klymenko, Katya Alyoshina, Kristina Slobodyanyuk, Maksym Omelchenko, Mariya Myasnikova, Olga Kebas. Victoriya Donet,s. Yana Gumennaya

June 20 to July 6, 2018 dancers

Collaborations